top of page
 הספר אמנות האהבה

"ישאל נא כל אדם את עצמו כמה אנשים אוהבים באמת ובתמים הכיר מעודו"

מבקש ד"ר אריך פרום מקוראיו בהקדמה לספרו. כדי להיות אדם אוהב, כדי למצוא סיפוק באהבה, יש צורך בתכונות כמו ענווה, עוז-רוח, אמונה ומשמעת.

אמנות האהבה, כשאר האמנויות, מצריכה אימון והתרכזות. הספר עוסק לא רק באהבה רומנטית, אלא אף באהבת הורים לילדיהם, באהבת אחים, באהבה אירוטית, באהבה העצמית ובאהבת הבורא.

 

באמנות האהבה מעלה ד"ר פרום, שעל פי תפיסתו "האהבה היא התשובה הבריאה היחידה המניחה את הדעת לקיום האנושי", רעיונות נועזים, אמיתות נוקבות על החברה בת זמננו ועל המחיצות שהיא מציבה בין האדם ובין האהבה ומתווה דרך ליחסי אהבה וליחסי חברה בריאים. אמנות האהבה הוא ספר לכל אדם משום שהבעיות שהוא עוסק בו הן הבעיות של כל אחד ואחד מאיתנו.

הפילוסוף והפסיכואנליטיקן אריך פרום פעל באירופה ולאחר מכן בארצות הברית ומקסיקו. לספריו והגיגיו נודעת חשיבות רבה על המחשבה במאה ה-20, ובאמנות האהבה באות לכלל ביטוי פתיחותו הרבה לאנשים ואהבתו לחיים.

 

קישורים
bottom of page