top of page
אמנות האהבה הסרטון

היי שמי סטלה יארובוי, למדתי בבצלאל במחלקה לתקשורת חזותית וסיימתי את לימודיי ב2017.

בפרויקט הגמר שלי בחרתי להתמקד בספרו של אריך פרום אמנות האהבה. הספר יצא לאור בשנת 1956 ולדעתי עדיין מאד רלוונטי לימינו המודרניים, ולכן החלטתי לחבר אותו לחברה של ימינו.

ייתכן שהאהבה היא הנושא המדובר ביותר במציאות האנושית, וכולם רוצים רוב הזמן להיות אהובים, אך מעטים יחסית עסוקים ביכולתם לאהוב. אריך פרום מפרט בספר את התוצאות העצובות של תפיסה שגויה זו. 

האנימציה שיצרתי נותנת אינטרפרטציה ויזואלית לספר בצורה מתומצתת וברורה לפי ראשי הפרקים של הספר כפי שאני הבנתי אותם.

 

IMG_5333-17-04-19-03-50.JPG
bottom of page