top of page
Erich-Fromm2.jpg
   איגוד אריך פרום ישראל (ע״ר) 

אמנות האהבה

Erich Fromm Association Israel

The Art Of Loving

אמנות האהבה

רעיון 'אמנות האהבה' נהגה ופותח לכלל השקפה פסיכולוגית-פילוסופית בידי פרופסור אריך פרום, פסיכואנליטיקאי והוגה דעות (1900 - 1980).

לכאורה,החיבור בין 'אמנות' ל'אהבה' יוצר סתירה פנימית (אוכסימורון), שהרי מדובר ברגש טבעי, ייצרי, אינסטינקטיבי. מה לזה וליכולת אמנותית?

בדיוק בכך טמונה פריצת הדרך המהפכנית במשנתו של פרום. לתפיסתו, אהבה היא עמדה שנלקחת באופן אקטיבי ומתוך בחירה, וניתן, לכן, לשכלל ולשפר את היכולת לאהוב.  

פרום הדגיש, כי כדי שהאדם יהיה מסוגל לאהוב מתוך עמדה של בחירה חופשית יש לתת ביטוי למותר האדם מן הבהמי שבו ולראותו בשלמותו כבן חורין. את רעיון 'אמנות האהבה' ניסח פרום בספר  בשם זה. הספר 'אמנות האהבה' היה לרב מכר עולמי ונמכר במיליוני עותקים, ואף ממשיך להימכר גם כיום.

פרום ראה באהבה על סוגיה השונים - אהבה רומנטית ואירוטית, אהבת הורים לילדיהם, אהבת אחים, אהבת האדם את האל ואף האהבה העצמית - התשובה היחידה לקיום האנושי, בזכות יכולתה של האהבה לפתור את מכאובי הניכור והבדידות של ימינו, ולמוסס את המחיצות בין בני האדם. 

Erich_Fromm_1974-570db1493df78c7d9e490d9

"בלא אהבה לא הייתה האנושות יכולה להתקיים אף יום אחד." 

9780060958282-uk.jpg
bottom of page