top of page

(1) משנתו הכללית והיהודית של אריך פרום/ליאור טל שדה

על שלושה דברים

 

על שלושה דברים העולם הפרומי עומד: על החירות, על האהבה ועל יצירת חברה הומניסטית ושפויה. ושלושתם קשורים זה בזה ונסמכים זה על זה.

 

נציץ לרגע בקורות חייו של פרום – הוא נולד בפרנקפורט שבגרמניה בשנת 1900, גדל במשפחה אורתודוכסית ולמד בילדותו תלמוד מפי דודו. בשנת 1922 סיים את הדוקטורט בסוציולוגיה וחמש שנים מאוחר יותר פתח קליניקה כפסיכולוג מטפל. בשנים אלו נישא לאשתו הראשונה ממנה התגרש כעבור שנים ספורות. פרום היה ממייסדי בית המדרש למבוגרים בפרנקפורט בו לימד גם פרנץ רוזנצוויג. בשנת 1930 הצטרף למכון פרנקפורט למחקרים חברתיים והפך חלק ממה שיכונה לימים "אסכולת פרנקפורט". לאחר עליית הנאצים לשלטון ברח לז'נבה וכעבור מספר חודשים המשיך לניו יורק שבארה"ב, שם הפך חבר באוניברסיטת קולומביה והשלים בשנת 1940 את ספרו הראשון "מנוס מחופש". בשנת 1944 נישא לאשתו השניה שנפטרה כעבור שמונה שנים, ושנה לאחר מותה נישא לאשתו השלישית. במשך שנים רבות לימד במקביל באוניברסיטאות בארה"ב ובמקסיקו, כתב כעשרים וחמישה ספרים, אשר שבעה עשר מתוכם תורגמו לעברית, והפך לאחד ההוגים ההומניסטיים המשמעותיים במאה הקודמת. ספרו הידוע והחשוב ביותר הוא "אומנות האהבה" שיצא באנגלית בשנת 1956 ותורגם מאז פעמיים לעברית. בשנת 1974 עבר פרום לגור בשוויץ, שם נפטר בשנת 1980, ימים ספורים לפני יום הולדתו השמונים.

 

פרום אינו רק הוגה כללי שבמקרה מגיע ממוצא יהודי, אלא משנתו מושפעת עמוקות מיהדותו החילונית והפתוחה. בנוסף לרעיונות היהודיים השלובים לכל אורך משנתו הכללית, הוא עסק גם ישירות בפרשנות יהודית, אותה ריכז בעיקר בספרו "והייתם כאלוהים". למעשה לא ניתן להפריד את פרום היהודי מפרום הכללי, חד הם. הדיכוטומיה המרגיזה של "יהודי" ו"כללי-אנושי" נדחית כליל בכתבי פרום. לפיכך, לכל אחד מהיסודות שעליהם עומד עולמו של פרום – חירות, אהבה, חברה הומניסטית - יש גם ביטוי יהודי עמוק, ואולי אף ניתן להגיד שכל אחד מהם צומח עמוקות מתוך היהדות, כפי שמבין אותה פרום.

 

לצערי, משנתו של פרום כמעט שאינה מוכרת כיום בישראל. העיסוק המועט בו מצטמצם לרוב לרעיונות שבספרו "אומנות האהבה" ולעיתים גם בספרו הראשון "מנוס מחופש", אך גם עיסוק זה נמצא יחסית בשוליים. אני כואב את הדבר בשל תחושתי שפרום רלבנטי מאוד ומציע תפיסות בעלות חשיבות רבה לחיינו כיום. במאמר קצר זה אנסה לפתוח בפני הקוראים פתח ראשוני להיכרות עם רעיונות אלה. אנסה לתאר את יסודות משנתו של פרום "על רגל אחת", תוך שאטייל בין התיאור הכללי של הדברים להיבטים היהודיים. הדברים יובאו כאן בקיצור נמרץ ולפיכך גם במידה מסוימת של שטחיות, ואני מקווה שיהוו בסיס להרחבה עתידית(2).

                                                                                                                                                           

(1) המחבר הוא ממפתחי תחום היהדות החילונית בישראל ועוסק בחיבור עולמות הרוח לאתגרי החיים והחברה בארץ. בתפקידיו האחרונים שימש כסמנכ"ל התוכן של עמותת קולות, מנחה של קבוצות הנהגה בכירות וראש המכינה הקדם-צבאית בינה. טל פרסם עשרות מאמרים ומגיש את הפודקאסט "קולות של רוח" בגלי צה"ל. כל הזכויות על מאמר זה שמורות למחבר.

(2)  בשל קוצר היריעה והרצון להגיע לתמצות מירבי, נמנעתי במאמר מלהציג השוואות להוגים אחרים ולהפנות לכתביהם. כמו כן, נמנעתי בהערות השוליים מלהפנות למספרי עמודים מדויקים אחרי כל שורה וכל טענה, ותחת זאת הפניתי בסופו של כל מקבץ רעיוני לספר המרכזי העוסק באותם רעיונות. יחד עם זאת, תוכלו למצוא בהערות שוליים מראי מקום לציטוטים וגם הצעות להרחבה.

bottom of page